โตเกียวทาวเวอร์ยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ในปีที่ 60

โตเกียวทาวเวอร์ แลนมาร์คสำคัญของโตเกียว นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีหน้าที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในแถบคันโตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2018 โตเกียวทาวเวอร์ได้ยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลิกส่งสัญญาณโทรทัศน์ แต่ยังส่งสัญญาณวิทยุเหมือนเดิม

โตเกียวทาวเวอร์เริ่มส่งสัญญาณโทรทัศน์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1959 – 30 กันยายน ค.ศ.2018 รวมเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี โตเกียวทาวเวอร์ได้ส่งมอบหน้าที่ต่อให้โตเกียวสกายทรีเป็นผู้ส่งสัญญาณโทรทัศน์ต่อ แต่ยังคงทำหน้าที่ส่งสัญญาณวิทยุ TOKYO FM และ Inter FM 897 ต่อไป 

ย้ายสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปที่โตเกียวสกายทรี

ในช่วง 60 ปี ที่ผ่านมานี้ โตเกียวเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ตึกสูงเสียดฟ้าผุดขึ้นมามากมาย ในปี ค.ศ.2012 ตึกที่สูงกว่าโตเกียวทาวเวอร์อย่างโตเกียวสกายทรีก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ จึงเป็นโอกาสดีที่จะย้ายสถานีที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์หลักของคันโตและสถานีของช่องโทรทัศน์ NHK แม้ว่าจะย้ายสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปแล้ว แต่โตเกียวทาวเวอร์ก็พร้อมที่จะส่งสัญญาณโทรทัศน์ หากมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับโตเกียวสกายทรี

ที่มา: livedoor travelbook tg.tripadvisor

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
JR-EAST เริ่มใช้ระบบเตือนอัจริยะเมื่อผู้โดยสารลืมของ!!