“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั่วคราว” แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร!

ประเทศญี่ปุนเป็นประเทศที่มีระบบครูแบบเปิดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว ระบบเปิดที่ว่านี้หมายถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากเป็นครูสามารถเลือกเรียนคณะได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องเป็นคณะครุศาสตร์ ขอเพียงแค่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นมีหลักสูตรวิชาชีพครูที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการให้นักศึกษาเรียนควบคู่ไปด้วย เมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะได้ใบประกอบวิชาชีพครูในที่สุด

ถึงอย่างนั้นในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูเป็นอย่างมาก มีหลายโรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนบางวิชาได้เพราะมีครูไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ ทางสภาการศึกษาส่วนกลางได้ประกาศในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมาว่ากระทรวงศึกษาธิการมีแผนมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบชั่วคราวให้กับคุณครูที่ใบอนุญาตหมดอายุ, ครูที่ลาออก หรือคุณครูที่สอนในสถาบันเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้เพราะมีหลายเสียงวิพากย์วิจารณ์ว่ารัฐบาลควรมีนโยบายที่ยืดหยุ่นเกี่ยวกับระบบการออกใบประกอบวิชาชีพครู

อนึ่ง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยออกให้ในอดีตนั้นเป็นตลอดชีพแต่เมื่อ ค.ศ. 2009 รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนให้ครูต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 10 ปี และจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองเป็นเวลา 30 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ทันสมัย หากครูคนใดไม่เข้ารับการอบรมให้ครบตามที่กำหนดก็จะไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ แต่เมื่อญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาที่ว่าจึงมีนโยบายจะมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั่วคราวแบบ 3 ปีภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาแต่ละจังหวัด เพื่อให้การเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียนสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหา

ที่มา: Yahoo
ภาพ: Ferris, Tokyokeizai

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
วิธีเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสแบบชาวญี่ปุ่น