“ชุมชนคริสเตียนอันลึกลับ” แห่งเมืองนางาซากิ ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา UNESCO ได้ประกาศให้สถานที่กว่า 12 แห่งในเมืองนางาซากิที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นเป็นมรดกโลก ในฐานะที่รับรู้กันว่าเป็น “ชุมชนคริสเตียนอันลึกลับ” สถานที่ในอาณาบริเวณซึ่งเชื่อมโยงกับการมีอยู่ของศาสนาคริสต์ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ที่แม้จะมีเรื่องราวแสนบอบช้ำก็ตาม

โบสถ์โออุระ และ ชุมชนคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดในอดีต

โบสถ์โออุระ 1 ในสถานที่ 12 แห่งของเมืองนางาซากิที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่นี้ ถือว่าเป็นโบสถ์ศริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่น และได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกสถานอันสำคัญยิ่งของชาติ

ในการพิจารณามรดกโลกที่กำลังมีขึ้นอยู่ในขณะนี้ สถานที่ต่าง ๆ ในเขตเมืองนางาซากิเป็น 1 ในอีก 28 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการยื่นขอรับการรับรองให้เป็นมรดกโลกจากคณะกรรมการพิจารณาศึกษาของ UNESCO ที่เริ่มพิจารณากันมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ประเทศบาห์เรน

นอกจากโบสถ์โออุระแล้ว ยังมีการกล่าวถึงชุมชนซากิสึ ในเขตอะมะคุสะ จังหวัดคุมาโมโตะ ที่ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ศาสนาคริสต์อย่างลับ ๆ ในช่วงสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1868) นับตั้งแต่การเข้ามาของนักบุญชาวยุโรปนามว่า Francis Xavier ตั้งแต่ปี ค.ศ.1549 จนเกิดความขัดแย้งกับนโยบายการนับถือศาสนาของรัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะอันเข้มแข็งในสมัยนั้น ที่กำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่เชิดชูคริสตศาสนาอย่างรุนแรง ในฐานะที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐบาลโชกุน รวมถึงขวางกั้นการปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามหลักการของรัฐบาลในสมัยนั้น อันเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ญี่ปุ่นต้องขับไล่ชาวต่างชาติ และดำเนินนโยบายปิดประเทศในที่สุดนั่นเอง

A folding screen depicts Portuguese sailors arriving in Japan.

โบสถ์โออุระ และเมืองนางาซากิ ถือเป็นอีกเมืองที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในหลายสมัย ตั้งแต่ในอดีตที่ภูมิภาคเขตนี้ ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการติดต่อกับแผ่นดินใหญ่ผ่านทางเกาหลี ที่เริ่มมีการเข้ามาของศาสนาพุทธตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 6 กระทั่งต่อมาได้กลายเป็นเมืองท่าแห่งการติดต่อค้าขายกับเรือต่างชาติที่สำคัญ รวมถึงเป็นเมืองที่ได้รับการอนุญาตให้พ่อค้าชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยเพื่อประโยชน์ทางการค้าขายเท่านั้น แต่การเข้ามาของผู้คน ย่อมตามมาด้วยวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ รวมถึงศาสนาก็ได้เข้ามามีพื้นที่เผยแพร่สู่ผู้คนในแผ่นดินญี่ปุ่นด้วย จนก่อให้เกิดกระแสต่อต้านศาสนาคริสต์อย่างรุนแรง สร้างความบอบช้ำในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก หนำซ้ำยังเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกเป็นที่จดจำของคนทั้งโลกในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว

St.Francis Xavier and Christianity in Japan.

ถ้าเพื่อน ๆ มีโอกาสได้เดินทางไปทางใต้ของญี่ปุ่น ผมรับรองว่านางาซากิก็เป็นปลายทางอีกเมืองที่มีเสน่ห์ผสมผสาน และยังคงหลงเหลือร่องรอย ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในหลายสมัยไว้ให้เที่ยวชมได้อย่างเพลิดเพลินอีกเมืองหนึ่งเลยนะครับ อย่าลืมหาโอกาสไปเที่ยวดูให้ได้นะครับ!!

ที่มา: 毎日新聞

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
“คุมะมง” ฉลองวันเกิดด้วยเค้กก้อนโตพร้อมแฟนคลับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติกว่า 140 คน