สัดส่วนเพศหญิงในที่ทำงานญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ สะท้อนภาวะการขาดแคลนแรงงานขั้นวิกฤต

จากข้อมูลล่าสุดของสังคมญี่ปุ่น พบประเด็นเรื่องสัดส่วนระหว่างเพศในที่ทำงานเปลี่ยนแปลงไปในรอบประวัติศาสตร์อย่างน่าสนใจว่า กว่า 3 ใน 4 ของเพศหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ หรือวัยที่กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการสร้างครอบครัว ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทเข้ามาสู่ระบบแรงงาน เป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อของสังคมที่มีมาแต่เดิม อันซึ่งกดดันให้เพศหญิงลาออกหรืองดเว้นการทำงานไป เพื่อทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเสียแล้ว

ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงของระบบแรงงานล่าสุด

ข้อมูลจากกระทรวงกิจการภายใน ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2017 ระบุว่า 75.7% ของเพศหญิงที่อยู่ในช่วงอายุ 25-39 ปี มีหน้าที่การงานชัดเจน เพิ่มขึ้นจากปี 2012 มากถึง 5.9% ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะการขาดแคลนแรงงานในสังคมญี่ปุ่นที่ส่งสัญญาณวิกฤตมาสักระยะหนึ่งแล้ว ทำให้บริษัทต่าง ๆ พากันปรับตัว ลดหย่อนเงื่อนไขชั่วโมงการทำงาน ทำให้แม่ลูกอ่อนยังสามารถรักษาหน้าที่การงานของตนเอาไว้ ในระหว่างที่ต้องเลี้ยงดูลูกได้ด้วยนั่นเอง

การสำรวจสภาวะแรงงานภายในประเทศของกระทรวงกิจการภายในประจำประเทศญี่ปุ่นดังที่ได้กล่าวมานี้  โดยปกติจะจัดทำขึ้นทุก ๆ 5 ปี โดยการสำรวจครั้งนี้ มีผู้ร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นกว่า 1.08 ล้านคน จาก 520,000 ครอบครัวทั่วประเทศ

สัดส่วนเพศชายก็เปลี่ยนแปลง ทำงานนานขึ้น!

นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงที่เพิ่มสูงขึ้นในระบบแรงงานแล้ว ยังพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศชายที่น่าสนใจ ดังนี้…เพศชายที่มีอายุอยู่ในช่วง 60-64 ปี มากถึง 79.9% มีหน้าที่การงานชัดเจน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2012 มากถึง 7.2.% อันเป็นผลจากการปรับขึ้นของอายุเกษียณ และเพศชายในช่วงอายุ 15-64 ปี อยู่ในระบบแรงงานมากถึง 83.3% สะท้อนภาพค่านิยมในการทำงานใหม่ของสังคมญี่ปุ่น ที่จะต้องทำงานไปจนกระทั่งอายุราว 65 ปีนั่นเอง

แต่อย่างไรก็ดี เพศชายในช่วงอายุ 65-69 ปี ที่ยังคงทำงานอยู่ ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2012 มากถึง 7.3% เช่นกัน

ภาวะการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบในวงกว้าง

ถ้าเพื่อน ๆ ได้ติดตามสภาวะการขาดแคลนแรงงานในสังคมญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก็คงจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับ ว่าปัญหาดังกล่าวนี้ ดูจะส่งผลกระทบไปในวงกว้างกับทุกมิติในสังคมญี่ปุ่นเลยทีเดียว เพราะในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันเป็น “สังคม” แล้ว มนุษย์ย่อมไม่สามารถทำสิ่งใด ๆ โดยปราศจาก “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าได้เลย

ในขณะที่สังคมญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่อง “คน” อย่างหนักหนาสาหัส ด้วยอัตราการเกิดที่ลดต่ำลง อัตราการตายที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นการท้าทายค่านิยมดั้งเดิม ที่ทำให้พวกเขาต้องฉุกคิด รื้อราก และทบทวนแนวทางกันใหม่อย่างจริงจัง ประเด็นเรื่องเพศหญิงเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน หนำซ้ำยังเริ่มมีการพูดถึงการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมสูงอายุของญี่ปุ่นให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างราบรื่น…หรือไม่? อย่างไร? มาติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันต่อไปนะครับ!

ที่มา: NIKKEI

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
สตอล์คเกอร์สาววัย 20 ปี ถูกจับข้อหาสะกดรอยตามไอดอลหนุ่ม Nakajima Yuto