ไต้ฝุ่นหมายเลข 15 สร้างความเสียหายด้านเกษตรกรรมในจังหวัดจิบะกว่า 12,600 ล้านเยน

ผลจากพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 15 ส่งผลกระทบรุนแรงทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมป่าไม้ภายในจังหวัดจิบะ โดยคิดความเสียหายรวมเป็นเงินราว 12,600 ล้านเยน

จากการสำรวจความเสียหายทางด้านกสิกรรม, การประมงและอุตสาหกรรมป่าไม้ในจังหวัดจิบะโดยรวม เมื่อช่วงเวลา 13:00 น. ของวันที่ 10 กันยายน พบว่า มียอดความเสียหายรวมเป็นจำนวนเงินถึง 12,674,000,000 เยน โดยสิ่งก่อสร้างทางเกษตรกรรม เช่น โรงเพาะปลูก ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินถึง 9,000 ล้านเยน

นอกจากนี้พายุฝนยังส่งผลให้สวนมะเขือเทศ, สวนแคร์รอต รวมถึงพื้นที่ปลูกนาข้าว เกิดความเสียหายหนักจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีก โดยคิดความเสียหายเป็นจำนวนเงินถึง 3,100 ล้านเยน

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้รับความเสียหาย คิดเป็นจำนวนเงินถึง 400 ล้านเยน ทางด้านสิ่งก่อสร้างทางการประมง เช่น ท่าเรือประมง ก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งประเมินความเสียหายอยู่

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดจิบะยังคงทำการสำรวจความเสียหายอย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กับจัดตั้งสถานที่รับปรึกษาปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 10 พื้นที่ภายในจังหวัด โดยหลังจากนี้ จะมีการนำข้อมูลความเสียหายมาใช้เพื่ออ้างอิงสนับสนุนในการปล่อยเงินกู้เพื่อการลงทุนต่อไป

ที่มา : nhk

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
“สุสานจักรพรรดินินโทคุ” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก