รัฐบาลเตรียมเสนอห้ามครูทำงานล่วงเวลาเกิน 45 ชั่วโมงต่อเดือน

ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูอย่างหนัก ทำให้รัฐบาลต้องหาทางแก้ไขปัญหา เช่น การออกใบประกอบวิชาชีพชั่วคราวให้กับครูวัยเกษียณ ครูที่ใบประกอบหมดอายุหรือครูที่สอนในสถาบันเอกชนต่างๆ เนื่องด้วยญี่ปุ่นขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้ส่งผลให้คุณครูตามโรงเรียนต่างๆต้องทำงานหนักขึ้นเป็นอย่างมากและทำให้ให้เกิดปัญหาการทำงานล่วงเวลาตามมา เพื่อหาทางออกของปัญหาของการทำงานล่วงเวลา กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอร่างพิจารณาการกำหนดระยะเวลาที่ครูสามารถ OT ได้เป็นเดือนละ 45 ชั่วโมงหรือ 360 ชั่วโมงต่อปีในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้หลังจากมีการรับรองภายในปีนี้จะมีการส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพครูแต่ละแห่งเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรสู่การนำไปใช้จริงภายในปี พ.ศ. 2563 อีกด้านหนึ่งในวันเดียวมีการจัดการประชุมพิเศษของสภาการศึกษากลางขึ้นเพื่อเร่งหารือเรื่องการปฏิรูประบบการทำงานของครูเพื่อให้เวลาการทำงานของครูลดน้อยลงและสามารถลาพักร้อนยาวๆได้

จริงๆแล้วชั่วโมงการทำงานของครูนั้นขึ้นอยู่กับเทศบาลตามพื้นที่ต่างๆแต่โดยพื้นฐานอยู่ที่ 7.45 ชั่วโมงต่อวัน จากการสำรวจสถิติของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. 2559 พบว่าโดยทั่วไปครูโรงเรียนประถมทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 11.15 ชั่วโมง ครูโรงเรียนมัธยมต้น 11.32 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเกินกว่ากำหนดไป 3 ชั่วโมงกว่า เมื่อประเมินจากเวลาทำงานในหนึ่งเดือนพบว่าครูโรงเรียนประถมทำงานล่วงเวลากว่า 77 ชั่วโมง ครูโรงเรียนมัธยมต้น 83 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าใกล้เคียงเกณฑ์การทำงานหักโหมที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตซึ่งอยู่ที่ 80 ชั่วโมงต่อเดือน

จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นหันมาจริงจังและเอาใจใส่เรื่องการทำงานล่วงเวลามากขึ้นไม่เฉพาะอาชีพครูเนื่องจากปัญหาเรื้อรังของการทำงานหนักจนตายของญี่ปุ่น โชคดีหรือไม่ดีไม่ทราบที่ประเทศไทยของเรายังไม่ได้เป็นสังคมที่ทุ่มเทให้กับการทำงานจนถึงขั้นเสี่ยงชีวิตแบบประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามการแบ่งสรรเวลามาดูแลสุขภาพและเดินทางสายกลาง ไม่ทำงานจนหักโหมจนเกินไปน่าจะดีที่สุด

ที่มา: Yahoo
รูปภาพ: Dendai

Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
JAL ประกาศเตรียมความพร้อมก่อตั้งบริษัทสายการบินต้นทุนต่ำ!!