JR East ทดสอบระบบรถไฟอัตโนมัติสายยามาโนเตะ เตรียมพัฒนารถไฟ “ไร้คนขับ” ในอนาคต

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก หรือ JR East จัดการทดสอบระบบรถไฟอัตโนมัติในรถไฟ JR สายยามาโนเตะ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา

การทดสอบครั้งนี้เป็นโครงการที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก โดยมีเป้าหมายให้รถไฟสามารถให้บริการได้โดยไม่ต้องมีพนักงานขับ และเพื่อรับมือกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศญี่ปุ่นในอนาคต ด้วยรถไฟระบบ Auto matic Train Operation (ATO) ซึ่งได้มีการติดตั้งระบบนี้ในรถไฟขบวน E235 และจัดการทดลองระบบขับอัตโนมัติในรถไฟขบวนสุดท้ายของสายยามาโนเตะ ออกเดินทางจากสถานีโอซากิ รอบละ 34.5 กิโลเมตร เป็นจำนวน 2 รอบ

อย่างไรก็ตาม รถไฟระบบ ATO ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาระบบ โดยการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบขับอัตโนมัติที่ยังต้องมีมนุษย์คอยกดปุ่มควบคุม สามารถสั่งการจอดในสถานีรถไฟที่กำหนดได้ โดยจะปรับความเร็วและการเบรกให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ซึ่งจากนี้บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออกจะทำการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวต่อไป เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์หลากหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้น เช่น ข้อจำกัดด้วยความเร็วรถไฟเมื่อประสบสภาพอากาศไม่เป็นใจ หรือในกรณีรถไฟให้บริการช้ากว่าเวลาที่กำหนด

ที่มา : news24, nhk

Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
มุมมืดของไอดอลญี่ปุ่นกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จ่ายน้อย, ทำงานเยอะ, ฉีกสัญญาไม่ได้