งานเที่ยวโทโฮคุ ญี่ปุ่น !

แขวงคัตสึชิกะเตรียมล่ามในที่ว่าการเขตเพื่อรองรับชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น

แขวงคัตสึชิกะ กรุงโตเกียว ได้จัดบริการรูปแบบใหม่เพื่อให้การบริการติดต่อสอบถามในที่ว่าการเขตราบรื่นยื่งขึ้น โดยเพิ่มตำแหน่งล่ามแปลภาษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเขตถึง 9 ภาษา เพื่อรองรับจำนวนประชากรชาวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ที่แขวงคัตสึชิกะ กรุงโตเกียว มีสถิติประชากรชาวต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี โดยสถิติจากเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา มีประชากรชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเขตจำนวนถึง 21,839 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับสถิติ 4 ปีก่อน พบว่า มีจำนวนประชากรชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นมากกว่า 6,500 คนเลยทีเดียว

กล่าวคือ ผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามในที่ว่าการเขตจำนวน 1 ใน 5 จะเป็นชาวต่างชาตินั่นเอง และมีบางกรณีที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับเจ้าหน้าที่ผู้รับติดต่อเรื่องในการดำเนินเรื่องย้ายเข้ามาอาศัยในญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ ทางที่ว่าการเขตจึงจัดตั้งบริการรูปใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเพิ่มตำแหน่งพนักงานแปลแผนกสำมะโนประชากรที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้

นอกจากนี้ ยังมีการเริ่มนำระบบแปลภาษาอัตโนมัติผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนจำนวน 9 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาโปรตุเกส ฯลฯ สำหรับอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตที่จะมีการเผยแพร่ 3 ครั้งในทุก ๆ เดือนอีกด้วย

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ แขวงคัตสึชิกะ คุณโยชิโมโตะ ฮิโรอากิ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบริการใหม่นี้ว่า “จากนี้ไปเราจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและภัยพิบัติได้หลายภาษายิ่งขึ้น และจะสานต่อโครงการนี้เพื่อให้เมืองของเรากลายเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติต่อไป”

ที่มา : nhk

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
จัดอันดับ “เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ข่าวฉาว ประจำปี 2018” ที่ชาวญี่ปุ่นยกโทษให้ไม่ได้