ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ในญี่ปุ่นสรุปแนวทางลดภาระผู้บริโภคหลังขึ้นภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3 บริษัทยักษ์ใหญ่วงการร้านสะดวกซื้อของประเทศญี่ปุ่นอย่าง บริษัท 7-11 Japan, Family Mart และ Lawson ประกาศว่าร้านสะดวกซื้อทุกสาขาของบริษัทจะร่วมนโยบายคืนพอยต์จากการใช้จ่าย 2% ตามคำเสนอของรัฐบาลที่ต้องการจะช่วยผ่อนปรนภาระของประชาชนจากการขึ้นภาษีอุปโภคจาก 8 เป็น 10% ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ นโยบายดังกล่าวของรัฐบาลจะให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมเท่านั้น แต่ร้านสาขาที่ถูกบริหารโดยตรงจากบริษัทแม่ทั้ง 3 บริษัทแม้จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการคืนพอยต์การใช้จ่ายให้กับประชาชน ก็ยินดีที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้บริโภคเป็นสำคัญ


เพื่อป้องกันอัตราการใช้จ่ายที่ลดลงหลังขึ้นภาษีอุปโภคในเดือนตุลาคม ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงออกนโยบายให้เงินสนับสนุนแก่ร้านสะดวกซื้อสาขาที่บริหารงานโดยองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการโดยชำระเงินผ่านระบบ cashless ก็จะได้สิทธิ์รับพอยต์การใช้จ่ายคืน 2% ถือเป็นการลดภาระของประชาชน พร้อมกับกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบ cashless ให้แพร่หลายมากขึ้น แต่นโยบายการอุดหนุนช่วยเหลือดังกล่าวดันไม่รวมถึงร้านสาขาที่บริหารงานโดยตรงจากบริษัทแม่ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันความสับสนของผู้บริโภคทางยักษ์ใหญ่วงการร้านสะดวกซื้อทั้ง 3 บริษัทของญี่ปุ่นจึงตกลงใจที่จะให้สิทธิ์คืนพอยต์ 2% ให้กับผู้บริโภคในสาขาที่บริหารงานโดยตรงผ่านบริษัทแม่ด้วย แม้จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐบาลและบริษัทแม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้เอง


สำหรับแนวทางที่ทั้ง 3 บริษัทจะนำมาใช้ในครั้งนี้ก็คือ เมื่อผู้บริโภคต้องการชำระค่าสินค้าผ่านระบบ cashless ไม่ว่าจะโดยวิธีไหนก็ตาม ทางร้านจะไม่คืนเป็นพอยต์คะแนนสะสม แต่จะได้เป็นพอยต์ 2% และหักจากราคาสินค้าในทันที หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ได้ส่วนลด 2% นั่นเอง เช่น หากซื้อสินค้าราคารวมภาษีเป็นจำนวนเงิน 1,000 เยน ก็จะได้รับพอยต์ 2% หรือเท่ากับ 20 เยนและนำ 20 เยนนี้ไปหักลบจากราคาสินค้าในทันที สรุปจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายจริงอยู่ที่ 980 เยน นโยบายรับพอยต์คืนดังกล่าวในเบื้องต้นจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ถึงปลายเดือนมิถุนายน 2020

ที่มา : asahi, ryutsuu, toyokeizai

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นตรวจความเรียบร้อยบริการนำเที่ยว เพื่อรองรับชาวต่างชาติ