บริษัทญี่ปุ่นเริ่มนโยบาย “คัมแบ็ค” ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ปัจจุบันสังคมญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหา “แรงงานไม่เพียงพอ” เพื่อลดปัญหาดังกล่าว บริษัทหลายแห่งจึงได้เริ่มนำนโยบาย “คัมแบ็ค” มาใช้ในองค์กร ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ คือ “การรับพนักงานที่เคยลาออก หรือจำเป็นต้องพักงาน ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คลอดบุตร แต่งงาน ศึกษาต่อ เปลี่ยนงาน เป็นต้น กลับเข้ามาทำงานใหม่” จากการดำเนินนโยบายดังกล่าวนี้ ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างไร และทางบริษัทญี่ปุ่นแต่ละแห่งนั้นได้เกิดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง ไปดูกัน

Panasonic

บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อย่าง Panasonic หลังจากได้ทดลองใช้นโยบายดังกล่าวนี้ พบว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นไปในทิศทางบวก ผู้บริหารมีความพึงพอใจ และพิจารณาที่จะสานต่อนโยบายนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากบุคลากรที่ลาออกไปกลับมาพร้อมประสบการณ์ที่มากกว่าเดิม และมีแนวโน้มที่จะถูกแต่งตั้งในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ผู้บริหารท่านหนึ่งได้ให้เหตุผลไว้ว่า บุคลากรที่ลาออกไปนั้นได้สั่งสมประสบการณ์จากบริษัทภายนอกมา บุคคลเหล่านี้มีจึงบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กร”

MUJI


บริษัท Ryohin Keikaku เจ้าของสินค้าแบรนด์ Muji ที่เรารู้จักกันดี ได้นำนโยบาย “คัมแบ็ค” มาใช้ตั้งแต่ปี 2016 ด้วยเหตุผลที่ว่า มีเสียงจากทางฝั่งพนักงานลาออกไปว่า “อยากกลับมาทำงานอีกครั้ง” ทางมูจิ จึงได้นำนโยบายนี้ไปใช้กับทั้งพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว และพาร์ทไทม์ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานที่มูจิอยู่ประมาณ 680 คน และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง “พวกเขากลับมาพร้อมกับทักษะและประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยม ทางบริษัทนั้นพร้อมยินต้อนรับเสมอ” ผู้บริหารฝ่ายบุคคลกล่าว

Mitsui Fudosan Residential Service


บริษัทจัดหาบ้านอย่าง Mitsui Fudosan Residential Service ได้เริ่มนโยบายนี้ไปเมื่อปี 2018 พ่วงด้วยเงื่อนไขว่าต้องเคยเป็นพนักงานหรือพาร์ทไทม์ของบริษัทมากกว่า 1 ปี จึงจะสามารถยื่นใบสมัครเพื่อกลับมาทำงานอีกครั้งได้ จากการเริ่มต้นใช้นโยบายการรับพนักงานเก่าเข้ามาทำงานนั้น ผู้บริหารให้ความเห็นว่า “การนำระบบนี้เข้ามาเป็นการขยายประตู และเปิดโอกาสให้พนักงานนำเอาทักษะและความรู้ที่ได้รับมาแสดงออกและโชว์ศักยภาพอีกครั้ง”

Mitsubishi Chemical Corporation

บริษัท Mitsubishi Chemical Corporation ได้เริ่มใช้นโยบายนี้ โดยเริ่มที่ศูนย์วิจัยหลักโยโกฮาม่า หลังจากที่ประสบปัญหาขาดแคลนวิศวกรในห้องทดลองผลลัพธ์หลังจากการดำเนินการ พบว่า บริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายการใช้นโยบายนี้ไปยังสาขาอื่น ๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากการทำงานของบริษัทเป็นงานที่ต้องอาศัยฝีมือและเทคนิก จึงจำเป็นต้องรับผู้ที่มีประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นพิจารณาพนักงานเก่าเป็นสำคัญ

S C S K


บริษัท SCSK Corporation ได้เริ่มต้นนำนโยบาย “กลับมาจ้างงานอีกครั้ง” สำหรับพนักงานที่ลาออกไปภายใต้นโยบายของบริษัทที่ชื่อว่า Job Return และได้ดำเนินนโยบายนี้มากว่า 5 ปีแล้ว คุณซากาอิ ผู้บริหาร ได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำนโยบายนี้เข้ามาในบริษัทว่า “มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้พนักงานเลือกที่จะลาออกไป และนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยากจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสบายใจ และทำให้พนักงานอยากทำงานต่อไปนาน ๆ” นอกจากนี้ ทางบริษัทยังยอมรับพนักงานที่ลาออกไปเพราะเหตุผลส่วนตัว และใช้กระบวนการการจ้างงานเหมือนกับพนักงานคนอื่น ๆ แต่จะมีแนวโน้มที่จะรับพนักงานเก่ามากกว่า ด้วยเหตุผลที่ว่ามีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร และมีทักษะเดิมที่เคยได้รับจากในอดีต


จะเห็นได้ว่ามีบริษัทใหญ่ในญี่ปุ่นหลายแห่งลดปัญหา “การขาดแคลนแรงงาน” โดยการนำนโยบายนี้เข้ามาใช้ในบริษัท มีใจเปิดกว้างที่จะรับพนักงานเก่ากลับมาทำงานอีกครั้ง และมีแนวโน้มที่จะเลือกพนักงานเก่าเพราะเป็นผู้มีประสบการณ์ ผู้เขียนมองว่านโยบายนี้เป็นวิธีที่ดีต่อทั้งทางบริษัทและพนักงานเก่า ทางฝ่ายบริษัทได้รับผู้ที่มีประสบการณ์กลับมา ทางพนักงานเองก็ได้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง นอกจากนี้ การนำนโยบาย “คัมแบ็ค” เข้ามาใช้ยังทำให้หลายบริษัทได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาองค์กร และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา newswitch.jp
ผู้เขียน Ari-Sensei

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
LOTTE ญี่ปุ่นเรียกเก็บสินค้าช็อกโกแลตคืนกว่า 4 แสนชิ้น