สติกเกอร์ “คนต่างชาติกําลังขับรถอยู่” ไอเดียช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการเช่ารถของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น

จากสถิติการเช่ารถของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากกระทรวงที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการเช่ารถในปี 2011 มีจำนวน 179,000 ราย และในปี 2015 มีจำนวนสูงถึง 705,000 ราย ภายใน 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เช่ารถขับเที่ยวเองในญี่ปุ่นสูงถึง 705,000 ราย

ในภูมิภาคโทโฮคุ ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกใช้บริการรถเช่าเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จากสถิติพบว่าในปี 2017 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการเช่ารถในโทโฮคุถึง 6,935 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นมีการเพิ่มขึ้นถึง 267% โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมช่วงใบไม้เปลี่ยนสีมีจํานวนเช่ารถสูงถึง 1,936 ราย ซึ่งจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาพักในโทโฮคุก็มีเพิ่มสูงถึง 146% และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวซํ้าในภูมิภาคโทโฮคุก็มีไม่น้อยเช่นกัน แต่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นแม้จะคุ้นเคยในการเที่ยวในโทโฮคุแต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญการขับรถบนท้องถนนมากเท่าไร

ด้วยเหตุนี้ทางหน่วยงานห้างร้านสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคโทโฮคุ 6 จังหวัดจึงได้จัดทำสติกเกอร์แม่เหล็กที่มีข้อความว่า「外国の方が運転しています」แปลว่า “คนต่างชาติกําลังขับรถอยู่” เพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยสติกเกอร์นี้ได้เริ่มแจกจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งหมด 29 จังหวัด และทางบริษัทเช่ารถก็ได้เพิ่มแพลนในการเลือกใช้บริการเช่ารถที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นด้วย

สติกเกอร์แม่เหล็ก “คนต่างชาติกําลังขับรถอยู่”

ที่มาและรูปภาพ asahi nikkei lotascard

Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
คนไทยน้ำใจงามเก็บกระเป๋าพร้อมเงินปึกใหญ่คืนคนญี่ปุ่นที่ซัปโปโร!