แบ่งกลุ่มให้รุ่นพี่รุ่นน้องพบปะกัน กิจกรรมเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กญี่ปุ่น

ในยุคที่เด็กส่วนใหญ่ต้องเรียนพิเศษ  มีเวลาเล่นกันน้อยลงในช่วงเลิกเรียน การเสริมสร้างทักษะทางสังคมก็น้อยลง ส่งผลให้สังคมที่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กลายเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่และแทบไม่มีน้ำใจให้แก่กัน มาดูวิธีฝึกเด็กรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุขของโรงเรียนญี่ปุ่นกันนะคะ

กิจกรรมแบ่งกลุ่มให้รุ่นพี่และรุ่นน้องพบปะกันคืออะไร

กิจกรรมการแบ่งกลุ่มให้รุ่นพี่และรุ่นน้องพบปะกัน หรือเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า ทะเทวาริฮัง (縦割り班)   เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นจัดเวลาและแบ่งกลุ่มให้เด็กตั้งแต่ชั้น ป.1 -ป.6 ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน ไปทัศนศึกษาด้วยกัน รับประทานอาหารร่วมกัน และเล่นด้วยกัน โดยมีรุ่นพี่ช่วยดูแลให้คำแนะนำน้องในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นำเล่นเกมและอ่านหนังสือให้น้องฟัง เป็นต้น ความถี่ของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นกับแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนจัดให้มีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2 สัปดาห์ครั้ง หรือเดือนละครั้ง

ข้อดีของการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มพบปะระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ข้อดีทางตรงของการจัดกิจกรรมให้รุ่นพี่และรุ่นน้องพบปะกันคือ การฝึกเป็นผู้นำและการดูแลผู้ที่มีอายุน้อยกว่าให้แก่รุ่นพี่ และให้เด็กรุ่นน้องรู้สึกอุ่นใจและประทับใจจากการดูตัวอย่างของรุ่นพี่ เพื่อจะได้เสริมสร้างพัฒนาการทางสังคมและการมีความรู้สึกร่วมว่าเติบโตมาจากที่เดียวกัน นอกจากนี้การได้เล่นได้รู้จักหน้าตากันยังเป็นข้อดีทางอ้อมที่ช่วยลดปัญหาการรังแกในโรงเรียนได้ และช่วยสร้างวุฒิภาวะให้แก่รุ่นพี่ เพราะคำขอบคุณจากน้องจะเป็นความรู้สึกดี ๆ ที่สร้างวุฒิภาวะการเป็นผู้นำรุ่นพี่ให้เด็กไปในตัว

ข้อดีของการจัดกิจกรรมนี้มีตัวอย่างให้เห็นจริงจากโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่เคยต้องปิดโรงเรียนชั่วคราวเนื่องจากปัญหาการรังแกกัน แต่เมื่อใช้กิจกรรมการแบ่งกลุ่มพบปะกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องก็ทำให้ปัญหาการรังแกในโรงเรียนลดลง และทำให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปกติจนถึงปัจจุบันนี้

เมื่อไหร่ที่เริ่มกิจกรรมการแบ่งกลุ่มพบปะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

การจัดแบ่งกลุ่มพบปะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนั้นเริ่มตั้งแต่เด็กอยู่ชั้นอนุบาล โดยคุณครูจะจัดเวลาให้พี่อนุบาลชั้นที่สูงกว่าไปคอยดูแลน้องเล็กกว่า ให้พี่ร้องเพลงให้น้องฟัง ชวนน้องเล่นเกมส์และสอนน้องพับกระดาษ เป็นต้น

การพัฒนาชาติให้เข้มแข็งนั้นเริ่มจากการพัฒนาคน วิธีการฝึกคนให้อยู่ร่วมกันในสังคมแบบมีความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการรู้จักเป็นผู้ตามและผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาติพัฒนาไปได้ แม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปไกล แต่สังคมญี่ปุ่นก็มีความพยายามให้คนของเขาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม ซึ่งช่วงเวลาการฝึกนิสัยเหล่านี้ให้ได้ผลดีก็ต้องฝึกตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ นี่แหละค่ะ

ที่มารูป: el.nitobebunka, akabane-es.minato-tky, ota-school, hata26blog

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
“THE โชวะ” พัดลมจิ๋วแต่ใช้งานได้จริง! ปรับความแรงแถมตั้งเวลาได้ คงความโชวะสุดๆ