งานเที่ยวโทโฮคุ ญี่ปุ่น !

ทักษะชีวิต ทักษะที่สังคมญี่ปุ่นปลูกฝังให้เด็กญี่ปุ่นทุกคน

ทักษะชีวิตคือความสามารถของบุคคลในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีกระบวนการคิดตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและสามารถเอาตัวรอดจากภัยต่างๆได้ ทักษะชีวิตเป็นทักษะสำคัญที่สังคมญี่ปุ่นสร้างให้เด็กๆตั้งแต่เล็กควบคู่ไปกับการสร้างทักษะทางวิชาการ

SK2

ตัวอย่างทักษะชีวิตที่เด็กญี่ปุ่นถูกฝึกตั้งแต่เล็กๆมีดังต่อไปนี้

1. การกล่าวทักทาย กล่าวคำขอบคุณและคำขอโทษ ไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าการกล่าวคำทักทาย คำขอบคุณและคำขอโทษเป็นทักษะสากลที่สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเจอ ในญี่ปุ่นนอกจากครอบครัวช่วยเสริมสร้างทักษะดังกล่าวให้แก่เด็กแล้ว โรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการส่งเสริมให้เด็กรู้จักกล่าวคำทักทาย คำขอบคุณและคำขอโทษ

2. ความมีระเบียบวินัย เด็กๆถูกฝึกให้มีระเบียบวินัยไม่ว่าจะเป็นการการเปลี่ยนรองเท้าที่สวมใส่มาจากบ้านเป็นรองเท้าสีขาวที่วางไว้ที่ชั้นรองเท้าของตนเองก่อนเข้าสู่อาคารเรียน การเขียนชื่อติดอุปกรณ์การเรียนทุกชิ้นที่นำไปโรงเรียน การยกมือตอบคำถามและพูดเมื่อคุณครูเปิดโอกาสให้พูดและการเข้าแถวเรียงลำดับต่างๆ เป็นต้น

SK4

3. การมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ที่บ้านผู้ปกครองฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฝึกให้เด็กกินข้าวด้วยตัวเอง การสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าด้วยตนเองและการมอบหมายหน้าที่ง่ายๆที่เหมาะสมกับวัยให้เด็กทำ ส่วนที่โรงเรียนเด็กทุกคนได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นเวรประจำวัน เวรทำความสะอาดโรงเรียน เวรตักและเสิร์ฟอาหารให้เพื่อน และมีหน้าที่ต่างๆในห้องเรียนประจำเทอม หน้าที่เหล่านี้ช่วยสร้างเสริมวุฒิภาวะและความภูมิใจในตัวเองให้แก่เด็ก

SK3

4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โรงเรียนมักเปิดโอกาสให้รุ่นน้องและรุ่นพี่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าเป็นการให้รุ่นพี่มาดูแลรุ่นน้อง การให้รุ่นพี่รุ่นน้องกินอาหารกลางวันด้วยกันและการให้รุ่นพี่สอนน้องเล่นเกมส์ต่างๆ เป็นต้น การให้รุ่นพี่ได้ดูแลรุ่นน้องนอกจากเป็นการส้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องแล้วยังเป็นการสร้างวุฒิภาวะให้แก่รุ่นพี่และเป็นการสอนให้น้องรู้จักเคารพรุ่นพี่ที่โตกว่า

5. การมีชั่วโมงจริยศึกษาอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงเพื่อสอนสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เช่น เรื่องความซื่อสัตย์และรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นต้น

6. การมีระบบการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เด็กทุกคนในห้องเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมห้องเรียน

7. การปฏิบัติตามกฏจราจรและเรียนรู้การใช้ถนน เด็กประถมโรงเรียนญี่ปุ่นทุกคนต้องเดินไปกลับโรงเรียนเองดังนั้นสิ่งสำคัญที่โรงเรียนต้องสอนเป็นอันดับแรกเมื่อเด็กเริ่มเข้าเรียนชั้นประถม คือการสอนให้เด็กปฏิบัติตามกฏจราจรและออกไปเรียนรู้การใช้ถนนอย่างปลอดภัย

SK5

8. การสอนให้เด็กรู้จักรักษาชีวิตจากภัยต่างๆ โรงเรียนประถมในโตเกียวจัดให้มีการซ้อมหนีภัยแผ่นดินไหวหรือซ้อมหนีไฟอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เด็กสามารถเอาตัวรอดได้หากเกิดภัยแผ่นดินไหวหรืออัคคีภัย นอกจากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอนให้รู้เท่าทันเล่ห์กลของคนแปลกหน้าตลอดจนการสอนให้รู้จักเอาตัวรอดเมื่อเจอคนแปลกหน้า

_55066505_012778764-1[1]

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างทักษะทางชีวิตที่คนญี่ปุ่นพยายามปลูกฝังให้แก่เด็กทุกคนเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคม และสามารถเอาตัวรอดจากภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในวันใดวันหนึ่ง

ผู้เขียน: ซากุระเมืองร้อน

ที่มารูป:
www.telegraph.co.uk
bbc
jalopnik
factsanddetails
martywalpole

Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
Starbucks ออกแก้วใหม่ ดีไซน์สีสันสดใส แก้วกาแฟหูแมวก็มานะจ๊ะ