สอนเด็กญี่ปุ่นว่ายน้ำ หนึ่งในวิชาจำเป็นเพื่อให้เด็กเอาตัวรอดจากภัยทางน้ำ

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหมู่เกาะกลางทะเลและมีธรรมชาติที่เป็นทะเลสาบและลำธารมากมาย ซึ่งทำให้คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตผูกพันกับทะเลและแหล่งน้ำ การสอนให้เด็กว่ายน้ำได้เป็นทักษะทางชีวิตเพื่อให้เด็กเอาตัวรอดได้เมื่อถึงภาวะฉุกเฉิน มารู้ประวัติความเป็นมาของการเรียนว่ายน้ำและการสอนเรียนว่ายน้ำเพื่อให้เด็กรู้วิธีเอาตัวรอดจากภัยทางน้ำกันนะคะ

ประวัติความเป็นมาของการจัดให้การเรียนว่ายน้ำเป็นวิชาสำคัญในโรงเรียนญี่ปุ่น

ก่อนปี 1960 โรงเรียนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นยังไม่มีสระว่ายน้ำในโรงเรียน แต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่ชื่อ Shiun Maru ล่มและเป็นเหตุให้นักเรียนที่เดินทางไปทัศนศึกษาจำนวน 100 คนเสียชีวิต รัฐบาลจึงได้ตระหนักและจัดให้มีการเรียนการสอนว่ายน้ำในโรงเรียนขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้โรงเรียนมีสระว่ายน้ำเพื่อสอนเด็กเรียนว่ายน้ำในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปี จากการสำรวจโรงเรียนในญี่ปุ่นในปี 2008 พบว่า 86.7  เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนประถมศึกษา 73.0 เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและ 64.5 เปอร์เซ็นต์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีสระว่ายน้ำ โดยหลังจากจัดให้มีการเรียนการสอนว่ายน้ำที่โรงเรียนพบว่าอุบัติเหตุการเสียชีวิตจาการการจมน้ำของเด็กลดลง

เป้าหมายของการสอนว่ายน้ำในโรงเรียน

แม้ว่าจะมีช่วงเรียนว่ายน้ำเพียงช่วงเวลาสั้นในช่วงฤดูร้อนแต่โรงเรียนก็มีเป้าหมายการเรียนว่ายน้ำตามระดับชั้นดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษา 1-2 สามารถเล่นในน้ำ ลอยตัวในน้ำ และเคลื่อนตัวในน้ำได้

ระดับชั้นประถมศึกษา 3-4 สามารถลอยตัว ตีขา และฝึกหายใจ

ระดับชั้นประถมศึกษา 5-6 สามารถว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์และท่ากบได้

ระดับมัธยมศึกษา 1-6 สามารถว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรเชียง และท่าผีเสื้อได้

แม้ว่าจะมีการเรียนการสอนในโรงเรียนแต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้เด็กเรียนว่ายน้ำกับโรงเรียนสอนว่ายน้ำตั้งแต่อายุน้อย ๆ โดยพบว่าในญี่ปุ่นการเรียนว่ายน้ำเป็นการเรียนพิเศษที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งที่ผู้ปกครองเลือกให้เด็กเรียนเป็นวิชาแรก ๆ ของชีวิต

การฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากภัยทางน้ำ

ในโรงเรียนญี่ปุ่นจะมีกิจกรรมให้เด็กตั้งแต่ประถมศึกษาขึ้นไปได้ไปค้างแรมที่ชายฝั่งทะเลหรือเรียกว่า Rinkai Gakushu เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์จริงของการว่ายน้ำในทะเลเป็นระยะประมาณ 500 เมตร อันเป็นบทเรียนสำคัญที่ไม่สามารถเรียนได้ในชีวิตปกติประจำวัน จำนวนครั้งการจัดกิจกรรมการไปค้างคืนที่ชายฝั่งทะเลนั้นขึ้นกับโรงเรียน บางโรงเรียนจัดให้เด็กไปค้างแรมปีละครั้งตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 3 แต่โดยส่วนใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลจะจัดให้เด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ไปค้างแรมที่ชายฝั่งเพื่อเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในยามคับขัน นอกจากระดับประถมศึกษาแล้วระดับมัธยมศึกษาก็จัดให้มีกิจกรรมไปค้างแรมที่ชายฝั่งทะเลเหมือนกัน

การจัดฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากการตกน้ำในโรงเรียน

เมื่อเข้าประถมศึกษาปีที่ 6 อันเป็นช่วงเวลาที่เด็กส่วนใหญ่ว่ายน้ำได้แล้ว โรงเรียนจะฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากการตกน้ำโดยให้เด็กทุกคนลงสระทั้งชุดที่ใส่ไปโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่าที่จะเข้าใจว่าในเวลาฉุกเฉินที่ต่างจากการใส่ชุดว่ายน้ำ เด็กจะใช้ทักษะการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากชุดที่ไม่ใช่ชุดว่ายน้ำได้อย่างไร

ว่ายน้ำเป็นศาสตร์หนึ่งที่ผู้ใหญ่ญี่ปุ่นให้ไว้เพื่อให้เด็กสามารถรักษาชีวิตให้รอดปลอดภัยจากภัยจมน้ำและอุบัติเหตุทางน้ำได้ การให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากการได้สัมผัสทะเล นอกจากจะสร้างความสุข ความสนุกและความรู้แล้วยังช่วยสร้างสติให้เด็กได้ในยามคับขันได้  สิ่งที่การศึกษาญี่ปุ่นเน้นเสมอคือ ประสบการณ์ตรงจะทำให้เด็กนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันได้มากกว่าประสบการณ์ที่เรียนเฉพาะในห้องเรียน

ที่มารูป: otemae ndsu-e chubukyoiku-labo

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
จัดอันดับ แชนแนล Youtube นักกินจุ ที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบมากที่สุด!