คุณครูญี่ปุ่นอาชีพนี้เพื่อเด็กๆ

อาชีพหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เคารพคืออาชีพครู ในหนึ่งปีครูญี่ปุ่นใช้เวลาอยู่กับนักรียนในช่วงเวลาตื่นเกือบมากกว่าพ่อแม่ ครูจึงมีบทบาทสำคัญทั้งในการสร้างความรู้ ความมีระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันในสังคม วันนี้จะมาเล่าถึงภาระกิจของคุณครูระดับอนุบาลและประถมศึกษาญี่ปุ่นจากประสบการณ์ตรงนะคะ

คุณครูอนุบาล พี่เลี้ยง เพื่อนเล่น ผู้สร้างและภารโรง

คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันเลือกที่จะเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กตามสถานรับดูแลเด็กมากกว่าเพราะไม่ต้องมีกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการดูแลเด็กเล็ก  คุณครูอนุบาลส่วนใหญ่ทำงานเพราะใจรัก ทุกเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนคุณครูจะเปลี่ยนชุดสวยจากบ้านมาเป็นชุดสบายๆใส่ผ้ากันเปื้อนสวมรองเท้าสีขาวและมาคอยรับเด็กประจำชั้นของตนเอง ในหนึ่งวันกิจกรรมส่วนใหญ่ของคุณครูมีดังนี้  คือ  นำเด็กเล่น ร้องเพลง ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ การช่วยเหลือตนเอง ความมีระเบียบวินัยและการเรียนรู้เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 คุณครูอนุบาลประจำชั้นต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่มักจัดให้มีการทัศนศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และความรักในธรรมชาติ คุณครูต้องไปสำรวจสถานที่ก่อนเพื่อดูความปลอดภัยและคิดกิจกรรมให้เด็กได้สนุกและเรียนรู้อย่างเต็มที่    

นอกจากภารกิจดูแลและสอนเด็กเป็นหลักแล้วคุณครูก็ยังมีภารกิจย่อยมากมายตั้งแต่การจัดงานวันเกิดให้แก่เด็กที่เกิดในเดือนต่างๆ เตรียมกิจกรรมแข่งขันกีฬาและงานแสดงประจำปีที่เด็กทุกคนต้องมีส่วนร่วม   ไปจนถึงการเปลี่ยนเวรกันทำความสะอาดห้องน้ำและอาคารเรียนเองโดยที่ไม่ต้องจ้างภารโรง

คุณครูระดับประถมศึกษาญี่ปุ่น  ครู เพื่อนและผู้ชี้นำ

เมื่อเข้าสู่ประถมศึกษาเด็กๆมักช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ถึงตอนนี้จากที่เคยเล่นเพียงอย่างเดียวก็เปลี่ยนเป็นเริ่มอ่านเขียนเรียนรู้วิชาต่างๆ ระดับประถมศึกษาญี่ปุ่นแบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับประถมต้น (1-3) และระดับประถมปลาย (4-6)

คุณครูในระดับประถมต้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สอนเองเกือบทุกวิชายกเว้นวิชาดนตรีและภาษาอังกฤษ  ดังนั้นในหนึ่งวันคุณครูจะอยู่กับนักเรียนตั้งแต่เวลา 8.25- 14.30  น.  ส่วนคุณครูในระดับประถมปลายจะมีเวลาสอนมากกว่าประถมต้นวันละ 1-2 คาบ แต่จะมีคุณครูสอนวิชาต่างๆ เช่น งานบ้าน งานประดิษฐ์ เพิ่มขึ้น   หากเด็กๆมีเรียนวิชาอื่นที่เป็นหน้าที่ของครูประจำวิชาความถนัด คุณครูประจำชั้นก็นั่งตรวจการบ้านหรือเตรียมการสอนรออยู่ที่ห้องเรียน โดยทั่วไปคุณครูจะอยู่กับเด็กเกือบทั้งวันรวมถึงเวลาพักเที่ยงที่คุณครูต้องรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกับนักเรียนที่ห้องเรียน  

นอกจากการสอนในวันธรรมดาแล้วทุกเดือนโรงเรียนจะเปิดให้ผู้ปกครองไปดูลูกเรียนหนังสือวันเสาร์ประมาณครึ่งวัน ดังนั้นคุณครูต้องมาสอนเด็กให้ผู้ปกครองดูด้วย     ทั้งนี้คุณครูระดับประถมศึกษาก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อพูดคุยกับผู้ปกครอง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆให้เป็นที่ต้องการของสังคม

โรงเรียนประถมศึกษาในญี่ปุ่นจะไม่มีการสอบปลายภาคเหมือนระบบการศึกษาไทย แต่จะมีการสอบเก็บคะแนนหลังจากบทเรียนอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเทอม  การประเมินผลนักเรียนจะไม่บอกระดับคะแนนแต่ระบุเป็นเครื่องหมาย เช่น วงกลมซ้อนกัน 2 วงหมายความว่าดีมาก  เครื่องหมายวงกลมหมายความว่าดี และเครื่องหมายสามเหลี่ยมหมายความว่าต้องปรับปรุง  ในแต่วิชานั้นก็จะมีการประเมินการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งครูต้องใช้ความละเอียดและความสังเกตเอาใจใส่ในตัวเด็กทุกคนตลอดทั้งเทอม

นอกจากการสอนแล้วคุณครูยังต้องเตรียมทำกิจกรรมมากมาย เช่น แข่งกีฬา งานแสดงประจำปี การทัศนศึกษาและการพักแรม เป็นต้น 

ในหนึ่งวันคุณครูต้องเหนื่อยกับเด็กมากมายเพื่อสร้างพวกเขาให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ  ผู้เขียนเชื่อว่าการเหนื่อยเพื่อสร้างเด็กให้เติบโตเป็นคนมีคุณภาพ คือความภาคภูมิใจของครูทุกท่าน

ที่มารูป:

benesse.jp shigotodegozaru.com www.pictadesk.com www.wako.ed.jp

 

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
ส่องแฟชั่นสาว ๆ Tokyo Disneyland กับคอสตูมคอลเลคชั่นหน้าหนาว 2018