ชมอุโมงค์โทริอิที่มุ่งหน้าไปสู่มหาสมุทร.. งดงามเหนือคำบรรยาย!

จากภาพที่เป็นเสาโทริอิสีแดงเเรียงรายไปสู่ทะเลกว้างนี้ตั้งอยู่ในศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ เมืองนางะโตะ จังหวัดยามะงุจิ เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากศาลเจ้าไทโคะดานิอินาริในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อปีโชวะที่ 30 โดยเข้ามีจิ้งจองสีขาวมาเข้าฝันหัวหน้าชาวประมงในพื้นที่

TORII2

เสน่ห์ของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ เสาโทริอิที่สลักลงบนพื้นดินเรียงรายทอดยาวจากจากด้านบนหน้าผาไปจนถึงทะเลจะเรียกว่า “อุโมงค์โทอิริ”

TORII3

ตั้งแต่ปีโชวะที่ 62 ให้หลังเป็นเวลา 10 ปีมีผู้คนมาสักการะมากขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันตอนนี้จำนวนเสาโทริอิมีถึง 123 ต้น เรียงทอดยาวกว่า 100 เมตรจนเกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงาม

TORII4

กล่องรับทำบุญที่ใส่ยากที่สุดในญี่ปุ่น

TORII5

กล่องรับทำบุญของที่นี่จะแตกต่างไปจากที่อื่น โดยจะอยู่ตรงทางออกของเสาโทริอิซึ่งมีความสูงกว่า 5 เมตร และกล่องก็มีขนาดค่อนข้างเล็ก จนถูกพูดกันว่าเป็นกล่องรับทำบุญที่ใส่ยากที่สุดในญี่ปุ่น แต่ถ้าหากใครสามารถโยนเหรียญให้เข้ากล่องได้ คำอธิฐานที่ขอไว้จะกลายเป็นจริง

หน้าผาริวงุโนะชิโอะฟุกิ (龍宮の潮吹)

หน้าผาริวงุโนะชิโอะฟุกิที่อยู่ตรงก่อนที่จะถึงเสาโทริอิ จุดชมวิวที่สวยงามบริเวณนั้น ถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติของประเทศ

TORII6

พอเป็นช่วงฤดูหนาว คลื่นก็จะซัดเข้ามาชำระล้างโขดหินและไหลลงไปสู่ช่องว่างระหว่างโขดหิน สามารถมองเห็นภาพเบื้องหน้าที่น้ำกระทบพุ่งขึ้นมาพร้อมกับเสียงคลื่นที่จะชำระล้างจิตใจให้สงบได้อีกด้วย

TORII7

TORII8

ข้อมูลของศาลเจ้าโมโตะโนะซุมิอินาริ
ที่อยู่ : 498 Yuyatsuo, Nagato 759-4712, Yamaguchi Prefecture
วิธีการเดินทาง : 20 นาทีโดยรถยนต์จากสถานี Nagato Furuichi
Homepage : 元乃隅稲成神社

ที่มาและรูปภาพ : 旅時間

ผู้เขียน : Taiyou K.

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
“อุนรินจิ” วัดแมวในชนบทกับเรื่องเล่าอันน่าเศร้าของแมวซามูไร