จังหวัดนางาซากิตรวจสอบซ้ำ “เกาะฮาชิมะ” ไม่พบแร่ใยหิน พร้อมเปิดให้เที่ยวได้อีกครั้งตั้งแต่ 10 ส.ค.

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม จังหวัดนางาซากิประกาศเปิดการท่องเที่ยว “เกาะฮาชิมะ” (หรือ เกาะกุนกังจิมะ) อีกครั้ง หลังทำการปิดรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยสันนิษฐานว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้แร่ใยหินในการกระบวนการสร้างสิ่งก่อสร้างภายในเกาะ ซึ่งหากมีการฟุ้งกระจายของแร่ธาตุดังกล่าวในอากาศจริง อาจเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้

โดยในเดือนกรกฎาคม ทางจังหวัดได้ทำการตรวจสอบสถานที่ 2 ใน 3 แห่งบนเกาะ พบว่ามีสารที่คล้ายคลึงแร่ใยหิน จึงทำการปิดเกาะเพื่อเตรียมแผนป้องกันมลภาวะทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้น แต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียด ทางจังหวัดไม่พบแร่ใยหินที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่อย่างใด อีกทั้งยังสามารถยืนยันได้ว่า สิ่งก่อสร้างภายในเกาะมีส่วนประกอบที่ไม่เป็นอันตราย เช่น โซเดียมคลอไรด์, ยิปซัม ฯลฯ โดยสารฟุ้งกระจายที่ถูกตรวจสอบก่อนหน้านั้น สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากชะล้างของน้ำฝน ทำให้สิ่งก่อสร้างภายในเกาะถูกกัดกร่อน และเกิดการฟุ้งกระจายหลังจากที่อากาศแห้ง

อีกทั้ง ทางจังหวัดยังทำการตรวจสอบเกาะฮาชิมะซ้ำอีกครั้ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ก็ตรวจไม่พบแร่ใยหินที่ฟุ้งกระจายอยู่ในเกาะแต่อย่างใด จึงมีการประกาศเปิดเกาะให้สามารถมาท่องเที่ยวได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมเป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดยังได้รายงานอีกว่า อาคารที่ถูกสร้างด้วยแร่ใยหินบนเกาะฮาชิมะมีอยู่จริง และจะทำการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ที่มา : sankei

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
ทดลองเป็นไดเมียว? ปราสาทในจังหวัดนางาซากิเตรียมเปิดให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว