งานเที่ยวโทโฮคุ ญี่ปุ่น !

มารู้จักกับนิยามของสิ่งที่เรียกว่า “มรดกญี่ปุ่น” กันดีกว่า!

ทุกคนคงเคยได้ยินและรู้จัก “มรดกโลก” หรือ “world heritage” กันดีแล้ว แต่เพื่อนๆเคยรู้จัก “มรดกญี่ปุ่น” หรือ “Japan heritage” กันหรือเปล่า? ฟังแค่ชื่ออาจคิดไปว่าก็คงจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกัน แต่แค่เน้นไปที่สถานที่หรือสิ่งของที่อยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เปล่าเลยค่ะ นิยามของมรดกญี่ปุ่นไม่ได้เหมือนกับมรดกโลกเลย เอาละวันนี้เราไปทำความรู้จักการสิ่งที่เรียกว่า “มรดกญี่ปุ่น” กันดีกว่า

มรดกโลก

“มรดกโลก” คือ สถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษย์หรือธรรมชาติสร้างขึ้น และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นอย่างไร ซึ่งประเทศที่มีสถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องและรักษาโบราณสถานดังกล่าว

มรดกญี่ปุ่น

“มรดกญี่ปุ่น” เกิดขึ้นจากการจัดตั้งโดยสำนักงานวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2015 โดยทุกปีทางสำนักงานวัฒนธรรมจะเปิดให้เมือง, เขต, หมู่บ้านจากทุกจังหวัดในประเทศยื่นใบสมัครเข้ามาปีละครั้ง หากที่ใดได้รับการรับรองให้เป็นมรดกญี่ปุ่นแล้วละก็ สถานที่นั้นๆก็จะสามารถนำเครดิตการเป็น “มรดกญี่ปุ่น” ไปใช้ประโยชน์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้

“เรื่องราว” คือ สิ่งสำคัญของมรดกญี่ปุ่น

หัวใจสำคัญในการตัดสินว่าที่ใดจะได้เป็น “มรดกญี่ปุ่น” อยู่ที่ “เรื่องราว” (story) ซึ่งมาตรฐานในการตัดสินก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ก่อนอื่นเลยสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างที่จะได้เป็นมรดกญี่ปุ่นนั้น จะต้องอยู่ในเมือง, เขต และหมู่บ้านในญี่ปุ่น กรณีที่เป็นการยื่นสมัครจากองค์กรท้องถิ่นญี่ปุ่น จะต้องสรุปประวัติศาสตร์, ธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา, ขนบธรรมเนียมเหล่านั้นให้เป็น “เรื่องราว” เพียงหนึ่งเดียว และทำให้โบราณสถาน, สถานที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและศิลปะ, เทศกาลต่างๆ เป็นต้น รวมกันเป็นแพ็คเกจ แล้วทางสำนักงานวัฒนธรรมจะทำการเช็คตามหลัก 5 ประการ คือ ความสนใจที่ลึกซึ้ง, การสร้างความฮือฮา, ความแปลกหายาก, เอกลักษณ์ท้องถิ่น และความเข้าใจได้ง่าย

ทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจนิยามและคุณค่าของสถานที่และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น “มรดกญี่ปุ่น” กันแล้วนะคะ เมื่อไรที่ได้ไปเที่ยวหรือเยี่ยมชมในที่ที่เป็นมรดกญี่ปุ่น นอกจากจะชื่นชมความสวยงามแล้ว อย่าลืมที่จะซึมซับ “เรื่องราว” ของสถานที่ดังกล่าวกันด้วยนะคะ

ที่มา : tabilabo, kurashikicity, japan-heritage

เราคือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ!

More Stories
โตเกียวสกายทรีเตรียมลดราคาตั๋วกรุ๊ปทัวร์หลังพบจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง