BIFF&BILL and TIFF 2013

BIFF&BILL and TIFF 2013

BIFF&BILL and TIFF 2013

Written by anngle

anngle

บทความนี้นำเสนอโดยกองบรรณาธิการแองเกิ้ล เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่จะทำให้ผู้อ่านชาวไทยที่รักญี่ปุ่นได้รับทั้งสาระ เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสนุกตื่นเต้นไปพร้อมๆกัน