แองเกิ้ล
ญี่ปุ่นในมุมมองใหม่ เรื่องราวแปลกใหม่และน่าสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่หาอ่านจากที่อื่นไม่ได้
การเรียกดูหมวดหมู่

เทคโนโลยี

รวมบทความเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์คนญี่ปุ่น ข้อมูลอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่น

บริการใหม่จาก LINE…

ที่นั่งสำรองพิเศษสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์และผู้ทุพพลภาพตามขนส่งสาธารณะต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันจนชินตา…