หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Ki_Sama

Ki_Sama

Ki_Sama
542 โพสต์ 2 ความคิดเห็น
มีโอกาสได้ทำงานหลากหลายประเภท ได้พบเจอผู้คนมากมาย เลยรู้ว่าข้อมูลเชิงลึกของญี่ปุ่นยังไม่เพียงพอกับความต้องการของคนไทย ผมจึงออกมาเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น...